Teknik Eğitim ve Üretim Komitesi 2019-2020 döneminde faaliyet göstermeye başlamıştır. Havacılık ve Uzay Kulübü ‘nün kurulduğu tarihten itibaren çoğunlukla teknik çalışmalar düzenlemesi üzerine böyle bir komitenin eksikliği hissedilmiştir. Teknik eğitimler ve üretimler ile alakalı tecrübelerin gelecek üyelere aktarılması, yarışma ekiplerinin belirlenmesi ve laboratuvar çalışmalarının planlanması ile uğraşılması gerekliliğinden TEÜK kurulmuştur. TEÜK yönetim kurulu, çeşitli teknik alanlarda tecrübeli üyelerden seçilmektedir. Yönetim, kendi tecrübelerini ve kulüpteki tecrübeli öğrencilerin deneyimleri toplayarak yeni üyelere aktarmayı ve proje üretip geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

 

 Komite Başkanı: Semih TİRYAKİOL

 Komite Başkan Yardımcısı: Alperen SÖYLEN

 Komite Sekreterleri:  Ahmet ACIKÖK, Oğuzhan DİK