Tarih boyunca insanoğlu gözlemleyebildiği kadarıyla kâinatın varlığı, oluşumu ve büyüklüğü ile ilgili sorular ortaya koymuş ve bunlara yönelik hipotezler geliştirmiştir. Bunlardan yola çıkarak geliştirilen teoriler, zihinlerdeki soruların bir kısmı için tatmin edici cevaplar vererek insanlığın ufkunun genişlemesine vesile olmuştur.

11-12. yüzyıl matematikçi, astronom ve şairi Ömer Hayyam, geometri ve astronomi bilgilerine dayanarak, görünür evrenle ilgili olarak “Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye?” sorusunu sormuştur. Bununla birlikte zamanının ölçüm yetenekleri ile bir cevaba ulaşılamayacağı kanaatine varmıştır.

Geceleri gökyüzünün karanlık olması ilk bakışta güneş ışığının Dünya’nın karanlıkta kalan kısmına ulaşamamasına bağlanabilir. Ancak durum aslında çok daha karmaşıktır. Geceleri gökyüzünün neden karanlık olduğu yüzyıllarca bilim insanlarının kafasını meşgul etmiş bir soru ve cevaplanması ancak geçen yüzyılda yaşanan bilimsel gelişmelerden sonra mümkün oldu. Öncelikle Olbers paradoksu olarak adlandırılan bu durumun nereden kaynaklandığına bir göz atalım. Daha sonra da paradoksun nasıl çözüldüğünü görelim.