AAS CanSat Model Uydu Yarışması, bir tasarla-yap-fırlat yarışmasıdır. Yarışmacılara bir uzay sisteminin tasarımdan göreve başlamasında kadar geçen sürecini deneyimleme fırsatı sağlar. CanSat model uydu yarışması, bir uzay/uydu projesini küçük ölçekte yansıtacak şekilde planlanmıştır. Tasarımdan üretime ve görev sonrası gözden geçirilmesine kadar bir uzay/uydu projesinin tüm yönlerini içerir. Yarışma; telemetri ve iletişim gereksinimlerini karşılama, otonom yapı sağlamak ve disiplinler arası çalışan bir sistem geliştirmek gibi özellikleriyle gerçek sistemlerin çeşitli yönlerini yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. CanSat model uydu yarışması, mühendislik alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatı ve disiplinler arası çalışma becerisi edindirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca öğrencilere, diğer üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımı; sektörde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler, uzmanlar ve mühendisler ile iletişim imkanı da bulmaları hedeflenmiştir. Ekibimiz, 4 Elektronik Mühendisliği, 2 Bilgisayar Mühendisliği, 2 Makine Mühendisliği, 1 Malzeme Mühendisliği öğrencisi olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşmaktadır. Ekibimiz, Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık Ve Uzay Kulübü'ne bağlı olarak çalışmaktadır.

TAKIM ADI: GTUHUKSAT-3A (GTU CanSat Model Uydu Takım Listesi)

TAKIM KAPTANI: Furkan KARAGÖZ